Ashreinu • Israel XP at Bar Ilan (Sep) (Oct) • Lev HaTorahMevaseretMidreshet Amit
Midreshet HaRovaMidreshet Moriah • MMY Netiv Aryeh
NishmatOraytaReishit Yerushalayim (Shana Bet) • TiferetTomer DevorahTorat Shraga Atzmaut


Shana Bet
Sep • Oct

Nishmat
Ashreinu • Israel XP at Bar Ilan (Sep) (Oct) • Lev HaTorahMevaseretMidreshet Amit
Midreshet HaRovaMidreshet Moriah • MMY Netiv Aryeh
NishmatOraytaReishit Yerushalayim (Shana Bet)TiferetTomer DevorahTorat Shraga Atzmaut
Ariel Tours is Proud to entrust all our passengers exclusively to